تبلیغات
گنج باستان - جام پادشاهان ایران
به گنج باستان خوش آمدید ...
جام پادشاهان ایران

در اینجا تمام جامهای پادشاهای که در ایران حکومت کردن رد در معرض نمایش مزارم لذت ببزید.

 جام زرین خشایارشاه، با سنگ نبشته ای با دبیره میخی پارسی باستان، ایلامی، بابلی نو، که بر روی آن نوشته ی "خشایار شا شاه بزرگ" کنده شده است.
این جام در میان سال های (465 - 486) پیش از زایش ساخته شده است. پهنای جام زرین خشایارشاه، 20.5 سانتی متر و بلندی آن، 12.35 سانتی متر و وسنگینی آن 1407 گرم است.


این مطلب توسط داریوش هخا منشی  روز پنجشنبه 27 مرداد 1390 در ساعت 01:14 ق.ظ نوشته شد | نظرات()