تبلیغات
گنج باستان - ساسانیان واشکانیان
به گنج باستان خوش آمدید ...
ساسانیان واشکانیان

                                                                                                                                                              

با سلام  این هم بنا به در خواست یکی از دوستان

تمام سکه ها به ترتیب پادشهان ساسانی واشکانیان قرار داده شده.


 •            
  Coin of Ardashir I.
  Ardašhir I
   
  Coin of the Sassanid king Shapur I. Römisch-Germanisches Zentralmuseum, Mainz (Germany). Photo Marco Prins.
  Shapur I
   
  Coin of Ardashir II (or Hormizd I).
  Hormizd I (Ardašir II)
   
  Coin of the Sassanid king Bahram I.
  Bahram I
   
  Coin of the Sassanid king Bahram II.
  Bahram II

  Coin of the Sassanid king Bahram III.
  Bahram III
   
  Coin of the Sassanid king Narseh.
  Narseh, 'the Sakan king'
   
  Coin of the Sassanid king Hormizd II.
  Hormizd II
   
  Coin of the Sassanid king Shapur II. Livius Onderwijs Collection.
  Shapur II
   
  Coin of Ardashir III.
  Ardašir III
   
  Coin of the Sassanid king Shapur III. Bode-Museum, Berlin (Germany). Photo Jona Lendering.
  Shapur III
   
  Coin of the Sassanid king Bahram IV.
  Bahram IV
   
  Coin of the Sassanid king Yazdgard I.
  Yazdgard I 'the sinner'
   
  Coin of the Sassanid king Bahram V.
  Bahram V
   
  Coin of the Sassanid king Yazdgard II.
  Yazdgard II
   
   Hormizd III
   
  Coin of the Sassanid king Peroz.
  Peroz
   
  Coin of the Sassanid king Valkash.
  Valkaš
   
  Coin of the Sassanid king Kavad I.
  Kavad I (first reign)
   
  Coin of the Sassanid king Zamasp. Bode-Museum (Berlin). Photo Jona Lendering.
  Zamasp
   
  Coin of the Sassanid king Kavad I.
  Kavad I (second reign)
   
  Coin of the Sassanid king Khusrau I Deathless Soul. Livius Onderwijs Collection.
  Khusrau I 'deathless soul'
   
  Coin of the Sassanid king Hormizd IV. Bode-Museum, Berlin (Germany). Photo Jona Lendering.
  Hormizd IV 'the Turk'
   
  Coin of the Sassanid king Khusrau II the Victorious. Livius Onderwijs Collection.
  Khusrau II 'the victorious'
   
  Coin of the Sassanid king Bahram VI. Livius Onderwijs Collection.
  Bahram VI
   
  Coin of the Sassanid king Bistam. Bode-Museum (Berlin). Photo Jona Lendering.
  Bistam
   
  Coin of the Sassanid king Hormizd V.
  Hormizd V
  Coin of the Sassanid king Kavad II.
  Kavad II
   
  Coin of Ardashir IV.
  Ardašir IV
   
   Shahrbaraz
   
   Peroz II
   
  Coin of the Sassanid king Khusrau III.
  Khusrau III
   
  Coin of the Sassanid queen Buran. Bode-Museum, Berlin (Germany). Photo Jona Lendering.
  Buran
  629
  -
  631
  Coin of the Sassanid queen Azarmedukht.
  Azarmedukht
   
   Hormizd VI
   
   Khusrau IV
   

این مطلب توسط داریوش هخا منشی  روز پنجشنبه 27 مرداد 1390 در ساعت 06:52 ب.ظ نوشته شد | نظرات()